Borging van kwaliteit, kennis en vaardigheden

MEEVivenz levert sociaal werk van hoge kwaliteit, wat aantoonbaar voldoet aan de waarden en normen van de branche. Beroepsregistratie in een passend beroepsregister borgt de kwaliteit van
kennis en vaardigheden.

Wie moet geregistreerd zijn?

Voor alle medewerkers in de uitvoering (met uitzondering van de consulenten M&V en Buurtwerk) geldt dat zij geregistreerd zijn in een passend beroepsregister. In principe is dat SKJ (of BIG) of Registerplein. Er zijn enkele uitzondering, deze zijn/worden met de manager afgesproken en vastgelegd.

Welk register moet ik mezelf registreren?

Ben je nog niet geregistreerd en zou dat wel moeten, dan kan het stroomschema (zie informatie deel 1 onderaan deze pagina) je helpen.
Kom je er niet uit, overleg dan met je manager of neem contact op met iemand van het Expertisecentrum

Webinar Beroepsregistratie

Iedereen heeft het steeds over accreditatiepunten schrijven. Registerplein en SKJ…
Hoe zit dat eigenlijk? Voor wie geldt die beroepsregistratie? Wat wordt er nu van mij verwacht?
Waar en hoe kun je jezelf registreren? Waar moet je beginnen?

Waar kun je met je vragen terecht?

Dit zijn vragen die we regelmatig binnenkrijgen en graag willen beantwoorden. In dit webinar gaan Corien Schaerlackens en Guy de Hoop jou informeren over hoe de beroepsregistratie binnen MEEVivenz wordt geregeld én gefaciliteerd. Het is belangrijk dat je weet waar je met je vragen terecht kunt.

Wel of niet een SKJ-registratie?

Het komt vaak voor dat gemeenten om een registratie vragen wanneer professionals taken uitvoeren die vanuit de jeugdwet betaald worden. Daardoor lijkt het alsof alle werkzaamheden in het kader van de jeugdwet om registratie vragen. Niet iedere professional hoeft zich echter te registreren.

Het Kwaliteitskader Jeugd

Het Kwaliteitskader Jeugd geeft richting aan de afweging wanneer een geregistreerd professional moet worden ingezet. Als de taken niet door een SKJ geregistreerde professional hoeven worden uitgevoerd, dan is registratie in een aantal gevallen zelfs niet mogelijk.

Beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW

SKJ heeft in samenspraak met beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW een brochure voor gemeenten uitgebracht, met daarin de meest gestelde vragen over registratie. Voor professionals die zorg leveren via de jeugdwet en een inkooprelatie aangaan met gemeenten, is deze folder van belang. Je kunt hem gebruiken om het gesprek aan te gaan met de gemeente die om registratie vraagt, terwijl dat volgens het kwaliteitskader (mogelijk) niet nodig is.