^

Die kennis en ervaring uit de praktijk komt goed van pas in het nadenken over hoe we het werk iedere dag een klein beetje beter kunnen doen

Mijn naam is Corine Silfhout. Sinds mei 2020 werk ik met veel plezier als stafmedewerker kwaliteit in het team van het Expertisecentrum Sociaal Werk.

Daarvoor werkte ik als budgetconsulent in een wijkteam. Die kennis en ervaring uit de praktijk komt goed van pas in het nadenken over hoe we het werk iedere dag een klein beetje beter kunnen doen. Persoonlijke aandacht, successen delen, motiveren en leren van elkaar vind ik daarbij belangrijk.