^

𝙎𝙩𝙧𝙚𝙨𝙨-𝙨𝙚𝙣𝙨𝙞𝙩𝙞𝙚𝙛 𝙬𝙚𝙧𝙠𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝘿𝙤𝙧𝙙𝙧𝙚𝙘𝙝𝙩 𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝘿𝙧𝙚𝙘𝙝𝙩𝙨𝙩𝙚𝙙𝙚𝙣

Inspiratie en toolkit voor werkers in het sociaal domein

Kippenvel en kracht
Eén van de sprekers, Luiza, zag als ervaringsdeskundige de invloed van het stress-sensitief werken door professionals. Ze vat het kort en kernachtig samen in de uitspraak: ‘Van A-sociale dienst naar Sociale dienst.’ Als ze haar verhaal vertelt staat bij de aanwezigen het kippenvel op de armen. Luize wist door de stress-sensitieve aanpak in haar kracht te komen en haar leven op de rit te krijgen.

Invloed van stress op gedrag
Over stress-sensitief werken is al meer gepubliceerd. Dit boekje voegt iets nieuws toe door te laten zien hoe je als professional in het sociaal domein omgaat met de doorwerking van stress bij inwoners. Langdurige stress kan een wissel trekken op het functioneren van inwoners. Vaak weten zij wel dat ze bepaalde dingen moeten doen om hun leven weer op de rit te krijgen maar het lukt ze gewoon niet. Stress is een verklaring voor gedrag. Wil je inwoners zo optimaal mogelijk helpen, dan vraagt dit om stress-sensitieve benadering. Het boekje bevat ook twee handige werkkaarten.

Samen kom je verder
Dit boekje is tot stand gekomen door tomeloze inzet, gedrevenheid en enthousiasme van de volgende mensen: Nadja Jungmann, Annemieke van der Pol, Marivonne de Groot, Petra Roelofs, Marian van den Berg, Sandra Luidens en Erik Hanselman. Met dank aan medewerking van de ervaringsdeskundigen.

SOS
Voor het project Schouders Onder Stress (SOS), waar het boekje uit ontstaan is, sloegen de volgende partijen de handen ineen: Hogeschool Utrecht Gemeente Dordrecht Sociale Dienst Drechtsteden en MEEVivenz.

Inspiratie
We hopen dat het boekje een inspiratie is om stress-sensitief werken ook in andere plaatsen toe te passen. Om wethouder Peter Heijkoop van de Gemeente Dordrecht te citeren: ‘Hoe mooi zou het zijn als stress-sensitieve hulp geen ‘aanpak’ is, maar een vanzelfsprekende manier om met kwetsbare inwoners om te gaan?’

Het boekje Stress-sensitief werken in Dordrecht en de Drechtsteden (Inspiratie en toolkit voor werkers in het sociaal domein), is gemaakt in opdracht van de gemeente Dordrecht, De Sociale Dienst Drechtsteden en MEEVivenz. Het is opgesteld door het project Schouder Onder Stress, het lectoraat schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht en Marivonne de Groot. Je ontvangt het boekje bij de training. Meer informatie? Mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl

FOTO
V.l.n.r.: Annemieke van der Pol en Erik Hanselman van MEEVivenz, Sandra Luidens en Marian van den Berg van de Sociale Dienst Drechtsteden. Michiel van der Vlies (bestuurder MEEVivenz). Petra Roelofs (Sociaal Wijkteam) was helaas niet aanwezig voor de foto.