Contact

Materialenbank

Verschillende vormen in groepswerk

Home » Groepswerk » Verschillende vormen in groepswerk

Verschillende vormen in groepswerk

 • Hulpverleningsgroep

Hierbij worden mensen met eenzelfde soort hulpvraag bij elkaar gebracht. In het groepsproces worden zij begeleid door een hulpverlener/professional. De hulpvraag richt zich op hetzelfde thema, maar een ieder werkt aan persoonlijke doelen rondom het thema. Het groepswerk richt zich op verwerking, verkrijgen van inzicht, aanleren of versterken van vaardigheden, het verbeteren van relaties en het vergroten van mogelijkheden om te functioneren binnen de maatschappij. Het groepsproces is een methodisch middel, waardoor cliënten elkaar kunnen ondersteunen, herkenning en erkenning vinden en de zelfredzaamheid kunnen vergroten.

 • Training

Bij een training staat het aanleren, verbeteren of veranderen van sociale, cognitieve en psychomotorische vaardigheden centraal. Training is gericht op leren en oefenen.

 • Workshop

Een workshop is een bijeenkomst waarin de deelnemers op praktische wijze de vertaling maken van de theorie naar de praktijk. Een workshop biedt de mogelijkheid tot intensieve discussie en het oefenen en verbeteren van vaardigheden, waarbij de workshopleider aanwezig is om bij te sturen en aanvullende informatie te geven.

 • Carrousel

Een carrousel is een cyclus van een aantal bijeenkomsten, waarbij iedere bijeenkomst een bepaald thema heeft. Na de laatste bijeenkomst wordt er weer opnieuw begonnen. Men kan aanschuiven op thema. De dag en het tijdstip staat vast voor de hele cyclus. De deelnemer hoeft dus niet 12 bijeenkomsten aanwezig te zijn. Het groepsproces staat hier niet centraal zoals bij de hulpverleningsgroep. Men komt vooral informatie halen en gaat met elkaar in gesprek. De thema’s behoren wel in verbinding te staan met elkaar. Als men meer de verdieping in wilt kan men zich aanmelden voor een groep/training die in het wijkteam wordt gegeven.

Welke contra-indicaties kunnen worden gebruikt?

 • De hulpvraag past niet bij het doel/thema van de groep.
 • De cliënt is vooral op zich zelf gericht is, waardoor hij weinig kan toevoegen in het groepsbelang.
 • De cliënt heeft zelf meer behoefte aan één op één contact.
 • De problematiek vraagt om een individuele benadering.
 • De cliënt is verward, wat kan leiden tot onrust in de groep.
 • De cliënt kampt met psychiatrische problematiek die belemmerend werkt tijdens het groepsproces.
 • De cliënt heeft een actuele verslaving

Contactgegevens

Langeweg 340
3331 LZ Zwijndrecht

0613060707

info@expertisecentrumsociaalwerk.nl

Agenda

januari

20jan9:30 am4:30 pmAutisme beleving circuit

28jan(jan 28)9:30 am12mrt(mrt 12)4:30 pmCombinatietraining Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Neem contact op

X