^

Met 1 been in de uitvoering en met het andere been in het ontwikkelen van o.a. beleid ten behoeve van onze professionals

Mijn naam is Ingrid Vissers en werk als staffunctionaris kwaliteit bij het Expertisecentrum Sociaal Werk.

Naast deze functie werk ik ook nog in de uitvoering, als schoolmaatschappelijk werker in het sociaal wijkteam Dordrecht. Met 1 been in de uitvoering en met het andere been in het ontwikkelen van o.a. beleid ten behoeve van onze professionals. Mijn inzien een mooie combinatie om een vertaalslag maken van beleid naar uitvoering, maar ook om bij de bron op te halen waar we nog kunnen leren en ontwikkelen.