Fijne Feestdagen en een goed Nieuw Jaar

Als sociaal werker ben je trots op je vak en vind je waardering voor je vak belangrijk. Hoog op je lijstje staat het ophalen van vakinhoudelijke kennis. Dat is precies wat het Expertise Centrum Sociaal Werk je biedt.

Ingeschreven staan in het beroepsregister maken jouw competenties en die van je collega’s zichtbaar. Hierdoor krijgt ons vak een duidelijke plek in de keten van het sociale domein.

Binnen het expertisecentrum kun je kennis en ervaringen opdoen en delen met collega’s. Ook bieden we je toegang tot de scholingsagenda van MEEK2 en actuele kennis met betrekking tot het sociaal werk. Het scholingsbeleidplan is ook altijd bekend bij het expertisecentrum.

Kort en krachtig gezegd:
Het expertisecentrum is het centrum voor kennis en innovatie voor alle professionals binnen het sociaal domein en in het bijzonder voor de professionals binnen MEEVivenz.