^

Kwaliteit

MEEVivenz is een lerende organisatie met een lerende professional. Onze medewerkers zijn cruciaal in het realiseren van deze ambitie. Zij beschikken over de juiste kennis en ervaring om voor inwoners van betekenis te zijn. Wij stimuleren medewerkers om het eigenaarschap op professionele kwaliteit te benutten. Professionele ruimte is daarbij cruciaal om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de samenleving. Het aanbieden en delen van kennis en expertise is nodig om onze medewerkers lerende professionals te laten zijn.

Met behulp van het Expertisecentrum Sociaal Werk en de diverse beroepsregisters stimuleren en faciliteren we onze medewerkers. Kwaliteitsmanagement is integraal onderdeel van ons werk en daarmee veel meer dan een verplichting. Het geeft o.a. invulling aan de lerende organisatie. Daarom is kwaliteit een van de pijlers bij het Expertisecentrum Sociaal Werk.

Wij definiëren kwaliteit als volgt:
Kwaliteitsmanagement is een manier van managen en organiseren gericht op continu verbeteren van dienst, dienstverleningsproces of organisatie. Het betreft alle onderdelen van het managen van een organisatie. Kwaliteitsmodellen en instrumenten helpen, maar in de kern betreft het houding en gedrag van medewerkers en leidinggevenden gericht op continue verbetering van de kwaliteit. Dit betekent dat motivatie en betrokkenheid de sleutels zijn.

Het Expertisecentrum Sociaal Werk faciliteert en ondersteunt de professional door middel van kennismanagement (het proces van het creëren, delen, gebruiken en beheren van de kennis en informatie van een organisatie), methodisch en projectmatig werken en houdt overzicht/voert regie op de belangrijke thema’s.

Het Expertisecentrum Sociaal Werk stimuleert het expliciet maken van praktische wijsheid van onze medewerkers en sluit aan bij het T-profiel van de medewerkers.

MEEVivenz is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Materialenbank

In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, recensies en trainingsmateriaal over uiteenlopende thema’s in het Sociaal Domein. Vul slechts een zoekterm in voor het beste resultaat. Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten.