^

Maatwerk en Projecten

Naast Vakmanschap, Deskundigheidsbevordering, Kwaliteit en Kennisdeling, ondersteunt het expertisecentrum bij projecten die voortkomen uit bepaalde vraagstukken. Het gaat in het algemeen dan om vraagstukken waar een vorm van financiering onder ligt. Wanneer dit vraagstuk een vakinhoudelijke kant kent en een beroep doet op de kennis en kunde die we vanuit het ECSW in huis hebben, gaan we hierop in middels een maatwerkaanpak.

Zo nemen de BAR gemeenten al geruime tijd het product Gescheiden Opvoeden af. Ook leveren we de projectleiding over het programma Armoede en schulden van de gemeente Dordrecht.

Een van onze maatschappelijk werkers, met een mediation achtergrond is voor 2 jaar (16 uur per week) werkzaam binnen het project Adviespunt Scheiding Kind en Opvoeding voor de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht (Adviespunt SKO | voor Scheiden, Kind en Ouderschap).

 

Gescheiden opvoeden

Vind een uitweg wanneer je verwikkeld bent in een complexe scheiding

Na een echtscheiding is het niet altijd gemakkelijk om gezamenlijk het ouderschap te regelen. Het vormen van een samenwerkend ouderpaar  in een complex verlopende scheiding brengt veel spanning met zich mee.

Voortdurende onoverbrugbare verschillen en juridische strijdkunnen beklemmen. Dit kan leiden tot stress, verdriet, boosheid, angst en machteloosheid. Er worden beschuldigingen geuit. De ruzies kunnen zo krachtig zijn dat het niet meer lukt de strijd te staken en de focus te richten op je relatie als ouder met je kind.

Inspiratie en toolkit voor werkers in het sociaal domein

De impact van Stress-sensitief werken in de praktijk
Op 12 april 2023 werd in Dordrecht het boekje 𝙎𝙩𝙧𝙚𝙨𝙨-𝙨𝙚𝙣𝙨𝙞𝙩𝙞𝙚𝙛 𝙬𝙚𝙧𝙠𝙚𝙣 𝙞𝙣 𝘿𝙤𝙧𝙙𝙧𝙚𝙘𝙝𝙩 𝙚𝙣 𝙙𝙚 𝘿𝙧𝙚𝙘𝙝𝙩𝙨𝙩𝙚𝙙𝙚𝙣 gepresenteerd. Inspiratie en toolkit voor werkers in het sociaal domein.

Invloed van stress op gedrag
Over stress-sensitief werken is al meer gepubliceerd. Dit boekje voegt iets nieuws toe door te laten zien hoe je als professional in het sociaal domein omgaat met de doorwerking van stress bij inwoners.