Maatwerk en Projecten

Naast Vakmanschap, Deskundigheidsbevordering, Kwaliteit en Kennisdeling, ondersteunt het expertisecentrum bij projecten die voortkomen uit bepaalde vraagstukken. Het gaat in het algemeen dan om vraagstukken waar een vorm van financiering onder ligt. Wanneer dit vraagstuk een vakinhoudelijke kant kent en een beroep doet op de kennis en kunde die we vanuit het ECSW in huis hebben, gaan we hierop in middels een maatwerkaanpak.

Zo nemen de BAR gemeenten al geruime tijd het product Gescheiden Opvoeden af. Ook leveren we de projectleiding over het programma Armoede en schulden van de gemeente Dordrecht.

Een van onze maatschappelijk werkers, met een mediation achtergrond is voor 2 jaar (16 uur per week) werkzaam binnen het project Adviespunt Scheiding Kind en Opvoeding voor de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht (Adviespunt SKO | voor Scheiden, Kind en Ouderschap).

 

 

Naast maatwerkprojecten, leveren we ook informatie en advies over Groepswerk in het algemeen (in het kader van collectief werken binnen de wijkteams) en specifiek gericht op doelgroepen (b.v. jeugd).

We hebben een interne coachpool en beschikt MEEVivenz over medewerkers die intervisie en/ of werkbegeleiding bieden.

Gescheiden opvoeden

Vind een uitweg wanneer je verwikkeld bent in een complexe scheiding

Na een echtscheiding is het niet altijd gemakkelijk om gezamenlijk het ouderschap te regelen. Het vormen van een samenwerkend ouderpaar  in een complex verlopende scheiding brengt veel spanning met zich mee.

Voortdurende onoverbrugbare verschillen en juridische strijdkunnen beklemmen. Dit kan leiden tot stress, verdriet, boosheid, angst en machteloosheid. Er worden beschuldigingen geuit. De ruzies kunnen zo krachtig zijn dat het niet meer lukt de strijd te staken en de focus te richten op je relatie als ouder met je kind.

Materialenbank

In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, recensies en trainingsmateriaal over uiteenlopende thema’s in het Sociaal Domein. Vul slechts een zoekterm in voor het beste resultaat. Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten.

Groepswerk

Het ECSW organiseert voor de gemeentes Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht diverse trainingen voor kinderen.