Contact

Materialenbank

Mediation

Home » Mediation

Mediation is een methode van bemiddeling bij conflicten, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen in een kort tijdsbestek tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale dan wel acceptabele oplossing te komen.

Professionaliteit/uitvoerders:
Onze mediators werken volgens de richtlijnen van Mediators Federatie Nederland (MFN).

 Werkwijze:
Er wordt met kortdurende trajecten gewerkt van 5 tot 6 gesprekken. In eerste instantie zal er een oriënterend gesprek/contact  plaatsvinden om te bepalen of de situatie een mediabele zaak is. Vervolgens zullen er begeleidingsgesprekken ingepland worden.
Eventueel zijn in overleg met de verwijzer aanvullende gesprekken mogelijk.
Wij werken op verwijzing. Dat houdt in dat de betreffende verwijzer zorg draagt voor financiële vergoeding. Rechtstreeks aanmelden is niet mogelijk.

Tijdsinvestering en kosten:
Het uurtarief voor de Mediation die door Vivenz wordt aangeboden is vastgesteld op €77 per uur.
Jaarlijks worden de tarieven bijgesteld op basis van de loon-prijsindex van het CBS.
Vivenz zal na afloop van het Mediationtraject factureren op basis van de daadwerkelijk besteedde uren. Voor een mediationtraject zal maximaal 15 uur in totaal ingezet worden.

Wat levert het de burger op?
Aangezien de betrokken partijen een groot aandeel hebben in het bereiken van oplossingen, zullen zij meer geneigd zijn om de gemaakte afspraken na te komen.
Als de mediation op tijd wordt ingezet, heeft dit een preventief en de-escalerende effect.
Mediation is goedkoper dan de gang naar de rechterlijke macht en het inhuren van een advocaat.
Mediation kan snel ingezet worden en heeft een snel resultaat.

Diensten op offerte aanvragen

Doelgroep

De mediation die door Vivenz wordt aangeboden is geschikt voor mensen die een conflict met een ander (of anderen) hebben en die dit conflict graag willen oplossen zonder verzeild te raken in langdurige, kostbare juridische procedures. Onder andere wordt deze vorm van mediation ingezet op de volgende aandachtsgebieden:

* familie: echtscheiding, familieverhoudingen en omgangsvormen;
* omgeving: geschillen tussen buren, buurt- en wijkaanpak;
* onderwijs: geschillen tussen school en ouders of tussen docenten en leerlingen;
* werk: conflicten tussen werkgever en werknemer, samenwerking, ontslag en verzuim;

Doelen
De vorm van Mediation die bij Vivenz wordt aangeboden is Faciliterende Mediation.
Dit is de meest voorkomende vorm van Mediation. In de basis is deze techniek gericht op het faciliteren van de communicatie tussen partijen en het aansturen of begeleiden van een onderhandeling, met als doel tot een oplossing te komen. De mediator zorgt er voor dat cliënten weer op een gezonde basis communiceren en dat de kern wordt bereikt.
De mediator houdt afstand van de inhoud en stuurt wel nadrukkelijk in het proces.

Agenda

oktober

Geen evenementen

X