Contact

Materialenbank

Plezier op School

zomercursus voor aanstaande brugklassers

Sommige jongeren hebben het moeilijk op de basisschool. Ze worden gepest, afgewezen, zijn angstig of onhandig in het contact met anderen. De overgang naar het voorgezet onderwijs is voor alle jongeren spannend. Maar voor deze specifieke groep jongeren helemaal! Ze zijn vaak bang dat ze op de nieuwe school ook weer gepest of buitengesloten worden. Speciaal voor de jongeren is de cursus Plezier op School ontwikkeld. Zodat ze met meer zelfvertrouwen aan het voorgezet onderwijs beginnen!

Plezier op school is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten. In de cursus leren jongeren opkomen voor zichzelf en omgaan met anderen. Tijdens de cursus worden jongeren voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Plezier op School: wat houdt het in?
Tijdens de training worden aanstaande brugklassers voorbereid op de eerste schooldag op het voorgezet onderwijs.

In deze training werken deze jongeren aan het vergroten van hun sociale vaardigheden. Dit gebeurt op een speelse en ontspannen manier. Zij oefenen met contact leggen met anderen en opkomen voor zichzelf. Ook wordt aandacht besteed aan positief denken en houding, oogcontact en stemgebruik. Een belangrijke meerwaarde van de training is, dat jongeren ervaren dat ze niet de enige zijn die het spannend vinden om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die meedoen aan Plezier op School, op het voorgezet onderwijs minder sociaal angstig zijn en minder worden gepest

Plezier op School is voor aanstaande brugklassers die op de basisschool moeite hebben met het maken van vriendjes, gepest worden of angstig zijn in het sociale contact.

Wanneer?
De cursus vindt plaats op 26 en 27 augustus. In het najaar vindt er nog een terugkombijeenkomst plaats van anderhalf uur.

Locatie
De cursus vindt plaats: op een middelbare school in Zwijndrecht.

Door wie?
De training wordt gegeven door twee schoolmaatschappelijk werkers. Na aanmelding worden de deelnemers samen met hun ouders uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de trainers van de cursus.

Kosten
Deelnemen aan Plezier op School is gratis.

Aanmelding
Wilt u zich aanmelden, bel dan met MEEVivenz: 088-1237000.

Het Expertise Centrum Sociaal Werk is ontstaan door het samenvoegen van MEE en Vivenz.

X