Contact

Materialenbank

Scholing

Home » Scholing

Het Expertisecentrum verzorgt en adviseert Vivenz en MEE Plus op het gebied van scholing. Er worden In-company trainingen georganiseerd die voor medewerkers van beide organisaties toegankelijk zijn. Daarnaast worden in 2019 expert- en innovatietafels georganiseerd voor de professional. MEEK2 is de prefered supplier.

Vivenz

Het Expertisecentrum Sociaal Werk biedt trainingen en expertisetafels aan professionals welke gaan over professionaliteit, methodiek, groepswerk, deskundigheid en ethiek met als doel de beroepsontwikkeling van professionals verder te ontwikkelen en op peil te houden.
In de planning voor Vivenz staan voor 2019 de volgende in-companytrainingen:

Q1 Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Q1 Trainingsvaardigheden
Q2 Armoede/ Stres sensitieve dienstverlening
Q2 Aanpak mensen met verward gedrag
Q3 Signalerende gespreksvoering (ter preventie van complexe scheidingen)

MEE Plus

MEE Plus heeft een coach poule bestaande uit 8 coaches.
De coach richt zich op de vitaliteit van de medewerker en op de vragen van professionals ten aanzien van hun ontwikkeling als krachtige professional. De coach heeft een rol die gericht is op het ontwikkelen van mensen: reflecteren, stimuleren. Professional zijn in hun kracht in lijn met de ambities van MEE Plus. De coaches hebben daarnaast inzicht in verandermanagement. Wat doet verandering met mensen? Wat hebben ze nodig om zich (veilig) te kunnen ontwikkelen?
Coaching is een traject met maximaal 5 gesprekken met een duidelijke start- en eindgesprek binnen een periode van circa 3 maanden. De coach stuurt niet op de inhoud van het werk.

Aanmelden

Professional kan zichzelf (of na doorverwijzing) aanmelden bij coaching poule, via coachingspoule@meeplus.nl, of direct bij de coach van zijn/haar voorkeur. Hiermee geeft de professional wel toestemming voor registratie op het aanmeldingenoverzicht.

Scholingsplan MEE Plus

Het Expertisecentrum ontwikkelt, verzorgt en adviseert Vivenz en MEE Plus op het gebied van scholing. Er worden In-company trainingen georganiseerd die voor medewerkers van beide organisaties toegankelijk zijn. Daarnaast worden in 2019 expert- en innovatietafels georganiseerd voor de professional.
Het totale budget deskundigheidsbevordering bestaat uit 2 onderdelen een bovenregionaal budget voor verplichte scholing medewerkers en voor nieuwe collega’s en een budget per medewerker, wat vooral dient ter verdieping van je vakkennis. Belangrijk is dat iedere medewerker aan het begin van het jaar een plan voor zich zelf maakt (voor 1 maart) waarin hij/zij aangeeft waar men aan wil deelnemen betreffende deskundigheidsbevordering.
Cruciaal hierbij is; wat heb je nodig aan deskundigheidsbevordering om je werk op een kwalitatief goede manier te kunnen doen.
MEEK2 is prefered supplier.

Contactgegevens

Langeweg 340
3331 LZ Zwijndrecht

0613060707

info@expertisecentrumsociaalwerk.nl

Agenda

juli

Geen evenementen

Neem contact op

X