^

‘Je verrijkt elkaar met kennis die je anders niet hebt’.

Auteur: Patricia van der Put

Natascha van Veen- de Leeuw is maatschappelijk werker in Sociaal Wijkteam Dordrecht. Ook is ze Aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.  Vanuit die rol ondersteunt en adviseert ze collega’s op het gebied van signaleren van huiselijk geweld en bij het volgen van de meldcode. Ze is (samen met collega Tugba Aydin) voorzitter van het Kennisteam huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ander perspectief
‘Het gaat in huiselijk geweld situaties vaak nog veel over slachtoffers, maar ik vind het belangrijk om het hele systeem te bekijken’, vertelt Natascha. Daarom nodigde ze voor een bijeenkomst van het Kennisteam een pleger uit. Natascha: ‘Het is goed om ook het andere perspectief te horen. Als hulpverleners hebben we vaak ongemerkt al een oordeel klaar over de pleger. En er is te weinig kennis over de het perspectief van de pleger.’ Het verhaal van de man maakte indruk. Natascha vervolgt: ‘collega’s waren stil na zijn verhaal en gaven aan nog wel veel langer te willen luisteren. Met de deelnemers van het Kennisteam bespreken we dan wat we hier in de toekomst mee kunnen gaan doen.’

Een Kennisteam biedt medewerkers de kans om kennis en ervaring te delen. Elk kennisteam heeft een eigen aandachtsgebied. Inmiddels zijn er 11 Kennisteams. Deelnemers uit verschillende regio’s, werkmaatschappijen en een ervaringsdeskundige vormen een Kennisteam. Elke 3 maanden komen ze (online) samen. Deelname levert registerpunten op.

Het Kennisteam HG en KM heeft 3 speerpunten:

  1. Ontwikkelen van goede hulpverlening aan plegers.
  2. Aandacht voor de zorg van de professional die veel werkt met huiselijk geweld.
  3. Hoe realiseren en in stand houden korte lijnen met Veilig Thuis?

Leren van elkaar
Natascha: ‘Door speerpunten te bepalen gaan we gerichter in gesprek. Het Kennisteam werkt als een verbindende factor. Ook merken we dat we als aandachtfunctionarissen onze rollen verschillend invullen. Het is goed om het daarover te hebben. Zo leren we van elkaar en blijven we gevoed. Een deel van de kennisteamleden werkt alleen adviserend, een ander deel ook uitvoerend. Door het bespreken van praktijkvoorbeelden versterken we elkaar. Je verrijkt elkaar ook met kennis die je anders niet hebt.’

Zelfzorg en jouw blik
Aandacht voor de zorg van de professional is het tweede speerpunt. ‘Dit mag van mij echt hoog op de agenda’, vertelt Natascha. ‘Hoe zorg je voor jezelf als je te maken hebt met de complexiteit van huiselijk geweld zaken? Het helpt om het met elkaar daarover te hebben. En ben je bereid om aandacht te schenken aan jezelf, naar jezelf te kijken en aan jezelf te werken? De bril waar de hulpverlener door kijkt kan vettig zijn door ervaringen. Eerlijk reflecteren naar jezelf en bekijken in hoeverre je eigen kijk op zaken invloed heeft op je werk, is wat invloed heeft op de cliënt. Voor jezelf zorgen is belangrijk. Iemand die hulp nodig heeft, heeft niets aan een hulpverlener die op zijn tandvlees loopt. Het is belangrijk om ruimte te pakken en nee te zeggen als dat is wat je nodig hebt. Ik vind echt dat er een verkeerd beeld is over goed hulpverlenerschap. Dat is niet alleen de cliënt vooropstellen, maar ook jezelf. De ander heeft jouw energie nodig, dus zelfzorg is nodig.’

Meer dezelfde taal
Voor het derde speerpunt, het verbeteren en intensiveren van samenwerking met Veilig Thuis, wordt Civil Care Top 3 gebruikt. Natascha: ‘Door het werken met die methodiek gebruiken we meer eenduidige richtlijnen, spreken we meer dezelfde taal en is er meer contact. Op dit speerpunt valt nog meer winst te behalen, maar we hebben meer evaluatiemomenten met Veilig Thuis dan voorheen.’

Bij de Methodiek Civil Care Top 3 werk je volgens deze fases:

Werken aan:

  • directe veiligheid met een veiligheidsplan;
  • stabiele veiligheid met een hulpverleningsplan voor risico gestuurde zorg;
  • werken aan herstel van de ontwikkeling van de individuele gezinsleden met herstelplannen voor trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg;
  • stabilisatie door het evalueren en bijstellen van eerder gestelde doelen;
  • het leren omgaan met terugval met een toekomstplan.

Verbondenheid en betrokkenheid
Door wisselingen van deelnemers loopt het kennisteam niet altijd even dynamisch. Natascha zou graag nog meer betrokkenheid zien. Als voorzitter is dat een uitdaging. Tot slot benoemt Natascha wat het Kennisteam voor haar betekent: ‘Voor mij geld bij het Kennisteam dat ik zie dat we leren van elkaar en elkaar inspireren. Het is heel prettig om met gelijkgestemden, die dezelfde rol vervullen, te sparren, elkaar te blijven voeden en samen te signaleren.’