^

Als partner van iemand met een autisme spectrum stoornis kan het steunend zijn om met andere mensen die in een soortgelijke relatie zitten ervaringen uit te wisselen, elkaar te ondersteunen en een luisterend oor te vinden.

Voor wie?
Voor partners van mensen met een autisme spectrum stoornis met of zonder een officiële diagnose.

Wat gaan we doen?
Aan de hand van thema’s wisselen we ervaringen uit. Thema’s die aan bod komen zijn: de relatie met je partner, waar sta je zelf, verwerking en acceptatie, communicatie, psycho-educatie. Deze thema’s worden aangevuld met onderwerpen die vanuit de groep ingebracht kunnen worden.

Wat kun je van de groep verwachten?

  • Steun ontvangen in de vorm van lotgenotencontact
  • Ervaringen uitwisselen
  • Weer in je eigen kracht komen