Er verandert veel als je 18 jaar wordt. Je bent dan voor de wet volwassen. Dit
betekent dat je zelf een aantal dingen mag of moet regelen. Op maandag 19
juni organiseert MEE Brabant Noord een avond rondom deze veranderingen
bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
geldzaken, verzekeringen, wonen, werken en school.