In deze cursus leren vrouwen meer over autisme of aanverwante problematiek, krijgen inzicht in de problemen die hiermee gepaard kunnen gaan en de gevolgen hiervan op hun partnerrelatie. De vrouwen leren omgaan met hun gevoelens in de partnerrelatie en krijgen handvatten aangereikt (ook van elkaar) om zo de omgang en de communicatie te verbeteren. Er wordt gekeken naar de sterke kanten van zowel de vrouwen als van hun partners.

Voor wie?
De Partnercursus Autisme is voor vrouwen die partner zijn van een man met (mogelijk) autisme.

Aantal
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van twee uur (om de week) en een terugkombijeenkomst.