Klik hier voor de flyer: ToM Training najaar 2022

De T.o.M. Training is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen die moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Vaak hebben deze kinderen geringe interesses in anderen of vinden zij het lastig om emoties bij zichzelf en anderen te herkennen. T.o.M. betekent: Theorie of Mind, theorie van het denken. De training wordt aangepast aan het niveau en de interessen van de deelnemers.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 4 of 5 (ongeveer 9/10 jaar). Zij hebbe een (vermoeden van een) stoornis in het autistisch spectrum of hebben moeite met het begrijpen van- of reageren op emoties.

Intakegesprek en ouderavond
Na een intakegesprek besluiten we of de training bij je kind past. Voor ouders/opvoeders is er een ouderavond