^

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
Kennismaken met regels en gewoontes.
Waarneming, imitatie en herkenning van emoties.
Ontdekken van oorzaak en gevolg binnen sociale situaties.
Je verplaatsen in een ander.
Oefenen van sociale vaardigheden.

Tijdens de training zullen de vaardigheden op een speelse manier geoefend worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tekenmateriaal, muziek, toneel en DVD. De kinderen praten met elkaar en krijgen opdrachten mee naar huis.

Voor wie
De training is voor kinderen van 9 t/m 12 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum en moeite hebben met het begrijpen van en omgaan met emoties en/of angstig en agressief zijn in sociale situaties. Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met de mogelijkheden/ beperkingen van het kind.

Aantal trainingen
De training bestaat uit 16 bijeenkomsten van een uur.
Daarnaast zijn er 2 ouderbijeenkomsten welke parallel aan de training lopen.