^

De basis van onze dienstverlening

Goed vakmanschap is de basis van onze dienstverlening en is één van de vijf  pijlers waar het Expertisecentrum Sociaal Werk voor staat. Door de huidige ontwikkelingen in onze samenleving, worden er van professionals andere competenties gevraagd dan voorheen. Het Expertisecentrum Sociaal Werk ondersteunt de professional in de beroepsontwikkeling door o.a. het aanbieden van beroepstrainingen, het opstellen van een scholingsplan, het samenstellen van Kennisteams en het organiseren van werkbegeleiding en intervisie.

Online trainingen

Hieronder vind je uitleg over online trainingen: waar kun je goede trainingen  vinden (trainingstips), hoe regel je de betaling  en waar vind je aanvullend advies? Ook kun je jouw vragen stellen en tips/ervaringen achterlaten over gevolgde trainingen..

Dit overzicht zal regelmatig aangevuld worden. Jouw bijdrage hierin is zeer welkom!

Beroepsregistratie

MEEVivenz levert sociaal werk van hoge kwaliteit, wat aantoonbaar voldoet aan de waarden en normen van de branche. Beroepsregistratie in een passend beroepsregister borgt de kwaliteit van kennis en vaardigheden.

Materialenbank

In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, recensies en trainingsmateriaal over uiteenlopende thema’s in het Sociaal Domein. Vul slechts een zoekterm in voor het beste resultaat. Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten.

Alles over scholing

Als je jouw deskundigheid op peil wilt hebben en houden zijn er een aantal kaders. Deze zijn uitgewerkt in de volgende 5 punten.