^

Heb je deze niet kunnen volgen?
Deze is nu terug te zien!

Over eenzaamheid wordt de laatste jaren veel geschreven en gepraat. Eenzaamheid lijkt een probleem van ouderen, mensen met een beperking of anderszins kwetsbare mensen. Niets is minder waar. Eenzaamheid ontstaat in de wieg en dat is volkomen normaal. Tijdig ingrijpen is nodig. Maar ja, hoe?

Webinar Eenzaamheid – Een andere visie
Expertise Centrum Sociaal Werk

Naar aanleiding van de behoeftepeiling bij alle MEEVivenz medewerkers organiseert het Expertise Centrum Sociaal Werk twee gratis webinars door Jeannette Rijks over het thema eenzaamheid.

Jeannette Rijks | FAKTOR5

 

Jeannette Rijks is sinds dd. 2000 zelfstandig onderzoeker op het gebied van eenzaamheid. Zij heeft een methodiek ontwikkeld die helpt bij eenzaamheid. Het is gebaseerd op de meest recente onderzoeksresultaten en op bewezen effectieve methoden. Haar opvattingen over eenzaamheid vertolkt zij in boeken en tijdschriften, in lezingen en workshops en natuurlijk als trainer in haar bedrijf: Faktor5.

Webinar 1. Wat is Eenzaamheid?
In de eerste bijeenkomst zal Jeannette uitleggen wat eenzaamheid nu eigenlijk is. Mogelijk zal je kijk op dit thema aanzienlijk veranderen!

Webinar 2. Omgaan met Eenzaamheid
In de tweede bijeenkomst zal Jeannette tips en handvatten aanreiken over hoe je kunt handelen als sociaal werker. Wat werkt wel en wat vooral niet!?

Webinar eenzaamheid

Een andere visie : Wat is eenzaamheid?

Webinar eenzaamheid

Een andere visie : Omgaan met eenzaamheid?

Download: Eenzaamheid snappen in 3 snelle stappen