^

Heb je deze niet kunnen volgen?
Deze is nu terug te zien!

Door het team Expertise Centrum Sociaal Werk, MEEVivenz, 7 september 2020

Je geeft met veel plezier cursussen, je wil dat ook online gaan doen, maar hoe… Help!?

Voor een aantal collega’s een levensecht en soms angstaanjagend scenario. Daarom dit keer een webinar over het organiseren van een onlinebijeenkomst. In dit webinar delen Wilma Gerritsen en Guy de Hoop hun eigen ervaringen met het organiseren van een cursus of een webinar. Sommige stappen doen ze letterlijk voor. Ze delen ook hun ‘blunders’, want die waren er het afgelopen jaar genoeg.

Fijn, want zo kun jij deze situaties hopelijk voorkomen. Na afloop van dit webinar ben je dus een aantal do’s en dont’s rijker. Daarnaast weet je waar je binnen MEEVivenz jouw vragen kunt stellen en/of waar je extra informatie kunt vinden over dit onderwerp.
Contact met team ECSW: info@expertisecentrumsociaalwerk.nl

 


Webinar :
Hoe organiseer je een online bijeenkomst?