^

Heb je deze niet kunnen volgen?
Deze is nu terug te zien!

Afgelopen woensdag (12 mei) was de webinar over de nieuwe manier van kennis delen binnen MEEVivenz. Het Expertise Centrum Sociaal Werk en de bestuurders informeerde jullie over de Kennisteams, Projecttafels en het Kernteam.

Wat kun je verwachten?
  • Toelichting van de bestuurders met hun visie op kennisdeling
  • Presentatie Kennisteams, Projecttafels en Kernteams
  • Overzicht van de Kennisteams
  • Wijze van aanmelden voor de Kennisteams
  • Vragen
 
MEEVivenz bestaat uit 4 werkmaatschappijen. Iedere werkmaatschappij richt zich met verschillende typen dienstverlening op verschillende groepen cliënten, waar medewerkers werkzaam zijn met een eigen functieprofiel en diverse aandachtsgebieden of expertises. Het delen van kennis, expertise en vaardigheden is een grote uitdaging.

Kunnen we snel inspringen op actuele kwesties en kansen die binnen de verschillende regio’s (soms landelijk) spelen? Wordt er voldoende tijd en ruimte genomen voor reflectie? Hoe voorkomen we dat er tijd en energie wordt besteed aan projecten, die binnen de organisatie al ergens op de plank liggen? En kun je samen met collega’s eens sparren over thema’s die je ziet bij cliënten of opdrachtgevers?

Tijdens dit webinar gaan we in op deze vragen.

 


Webinar :
Inrichting Kennisteams, Projecttafels en Kernteams